Schůzka s žáky přijatými do čtyřletého studia

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 16:00 se uskuteční schůzka s žáky přijatými do čtyřletého studia a jejich rodiči.

Význymnými body jednání budou:

  • výběr třídy (A - rozšířená výuka přírodních věd a matematiky, B - všeobecná)
  • výběr druhého cizího jazyka (francouzský/německý/španělský/
  • výběr estetické výchovy (hudební/výtvarná výchova)
  • informace o adaptačním pobytu

 

Schůzka s žáky osmiletého studia proběhne v pondělí 4. 9. 2017.