Schody 2018

Na akci "Vánoční schody" se již tradičně celá škola těší, jen pro sextu je to zkouška "ohněm". Každoročně leží tíha organizace na sextánech, ostatní třídy "dodají" na vyhlášené téma několik minut zábavy. Po jakési školní krizi humoru se poslední ročníky "Schodů" zase dají nazvat přehlídkou milé a inteligentní zábavy. Některé třídy vystoupily s hudebními čísly, jiné se skeči a scénkami, které parodovaly televizní pořady, učitele a různé události. I do vzdálené budoucnosti jsme měli možnost prostřednicvím některých hraných scének nahlédnout. Sextě děkujeme za výbornou organizaci, moderátorům za pohotovost a vtipné glosy a obecenstvu za fajn atmosféru. Užijte si vánoční prázdniny a s humorem vykročte do roku 2019.