Schody 2016

Ve čtvrtek 22. prosince jsme se všichni, studenti i učitelé, shromáždili v tělocvičně, abychom si společně užili vánoční „Schody“. Pro ty, kterým není jasné, proč tento název, přikládáme jednu historickou fotografii s vysvětlením. Dříve se totiž studentská vystoupení odehrávala dole na chodbě - pod schody a studenti obsadili obě ramena schodiště. Projít se tedy nedalo ani v jednom směru.

Téma letošních schodů byl ODPAD. Scénky se týkaly různého „odpadu“. Vždyť jen ze soudní síně jsme viděli pestré postřehy. Prostě každý si našel ten svůj ……..  Tabule s nápisem TRASH JOKES se postupně plnila čárkami po odehraných vystoupeních. A bylo jich opravdu hodně (video v pěti minutách).

Na závěr si všichni mohli společně zatančit pod dohledem našich moderátorů ze sexty, kteří všem popřáli krásné vánoce a šťastný příští rok 2017.