Sametové oslavy

Celá republika si letos připomíná 30. výročí sametové revoluce.  Zásadní úlohu během ní sehráli studenti, a proto jsme na Jírovcovce vyzvali naše studenty, aby se ke vzpomínce na listopadové události přidali. Jako jediné českobudějovické gymnázium jsme se připojili k výzvě Festivalu svobody, který byl hlavním organizátorem oslav jak v Praze tak i v regionech. Naše škola využila v průběhu podzimních měsíců 2019 nabídky Festivalu svobody k pořádání besed, promítání filmů, setkání s účastníky listopadových událostí roku 1989, workshopů…V pátek 15. 11. přišli studenti v oblečení z 80. Let a uspořádali v tělocvičně školy #sametovyhappening, na kterém přečetly studentky Bára Hanišová a Klára Pešlová studentské prohlášení, paní učitelka Hniličková a pan učitel Kočer připojili pohled a vzpomínku těch, kteří rok 1989 zažili. Na závěr si studenti i učitelé zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na závěr happeningu se školou rozeznělo symbolické cinkání klíči. V pondělí 18. listopadu pak měla každá třída svůj „sametový program“. Promítaly se filmy o důležitých událostech, po filmech následovaly besedy a přednášky s pamětníky, se kterými pak studenti mohli besedovat. I když hlavní oslavy výročí sametové revoluce jsou již minulostí, studenti Jírovcovky se budou i nadále věnovat při výuce i na školních akcích nejnovější historii, důležitosti občanské společnosti a dalším tématům týkajících se naší demokracie. Děkujeme celému studentskému týmu organizátorů a  paní učitelce Hniličkové za skvělou organizaci oslav!