Recitační soutěž

V úterý 12. března 2019 se konala recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pro českobudějovická gymnázia tradičně pořádá ČAG.

Naši školu zde ve 4. kategorii - "Interpretace vlastní tvorby"- reprezentovala Kačka Malá ze sexty. Za přednes vlastní básně "Per aspera ad astra" (Přes překážky k výšinám) získala čestné uznání (a pochvalu za kvalitní text).

Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře a byla pro nás velmi inspirativní. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo pro recitaci získat další nadšené studenty, aby se účast v této soutěži stala pro naši školu tradicí!

Kačce jako první vlaštovce děkujeme za odvahu a reprezentaci školy!