Průběh přijímacích zkoušek - opatření

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

prosím Vás, abyste si prostudovali přiložené dokumenty, které se týkají podmnínek, za jakých bude probíhat přijímací řízení.

K přijímacímu řízení budete potřebovat potvrzení o negativním výsledku testu na SARS-CoV-2 staré maximálně 7 dní. Všechny zíkladní školy by měly své žáky otestovat 27. a 29. 4. a žákům potvrzení vystavit. Případně doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, pokud od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo doklad o negativním výsledku příslušného testu (viz příloha MO), který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Více podrobností najdete v přílohách. Potvrzení o provedení antigenního testu ze dne 29. dubna je dostačující i pro čtvrteční termín přijímacích zkoušek tj.  6.5. 2021. 

Ochrana dýchacích cest bude vyžadována podle aktuálních platmých opatření ministerstva zdravotnictví. V současné době to znamená, že žáci při přijímací zkoušce používají pouze zdravotnickou roušku (viz. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6-4-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-4-2021.pdf)