Projekt ESF - část ANTIKA - Egypt, filmové představení