Program pro třídy v době PZ

V době přijímacích zkoušek ve dnech 12. dubna - 17. dubna 2019 mají třídy zvláštní rozvrh a řídí se pokyny třídních učitelů a pedagogů, se kterými absolvují exkurze a mimořádnou výuku. Jednotlivé dny jsou v přiložených souborech. Začátek 5. hodiny je ve 12:40, 6. hodina začíná ve 13:25 a končí ve 14:10.

SPORTOVNÍ DNY - V PÁTEK 12.4. SE SEJDOU 1E, 2E a 3E-HOŠI V 9:30, DÍVKY V 10:30 U KAUFLANDU- učitelé TV si je tam vyzvednou

Ostatní dny mají třídy sraz u vodní nádrže (rybník Bagr).

 

12.4..docx

PROGRAM PRO TŘÍDY 15.4..docx

Mimořádné hodiny českého jazyka s p. učitelkou Vickovou mají 4.A (úterý)  a 8E (pondělí) v učebně 115 od 9:30-11h, kam půjdou vchodem ze dvora přes šatnu tělocvičny.

ÚTERÝ 16. DUBNA.docx

STŘEDA 17. DUBNA.docx

Informace pro 2.B: sraz v 8:45 ve 2. poschodí před kinem v Igy, 80Kč cena filmu: Westwood: Punc, Icon, Activist