Přírodovědný kroužek na úklidu valu

Volný den 28.9.2016 využili členové přírodovědného kroužku k úklidu valu s nektarodárnými rostlinami, vyčištění ptačích budek a krátké dendrologické exkurzi okolo Vltavy.

Brigáda proběhla v Habermannově sadu v Boršově nad Vltavou. Museli jsme ostříhat všechny odkvetlé byliny, některé přesadit a hlavně celou plochu valu zbavit nežádoucího plevele.Všem zúčastněným patří velký dík za odvedenou práci.