Prima Velikonoce

Velikonoční putování je název výstavy jihočeského muzea, které se zúčastnili studenti primy. Velice zajímavou a interaktivní formou se seznámili s tradicemi a zvyky Velikonoc. Sami si mohli vyzkoušet např. kutálení vajec, cvrnkání kuliček či točení káčou. Na závěr si vyrobili ozdobného ptáčka, jako milou vzpomínku na tuto výstavu.