Přijímačky "vyhnaly" naši výuku do terénu

Zatímco deváťáci se dnes potili u přijímaček, naši prváci vyrazili do Prahy. Rozkvetlá botanická zahrada, krásné prostředí na Vyšehradě a slunečné počasí, to vše mělo vliv na vydařenou exkurzi. Studenti se v praxi poučili jak o flóře, tak o historii a reáliích Prahy.