Přijímací zkoušky nanečisto - informace

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2018:

Náhlédnutí do výsledkových archů je možné po předchozí telefonické domluvě na čísle 389603632.

 

Přijímací zkoušky proběhnou v úterý 6. 2. 2018 odpoledne.

Rozdělení uchazečů do učeben proběhne přímo na místě. K testu z matematiky budou uchazeči potřebovat pouze propisku a rýsovací potřeby.

Harmonogram přijíacích zkoušek nanečisto:

14:10 - 14:30 příchod do budovy, prezence
14:30 - 14:40 úvodní administrace v učebně
14:40 - 15:50 test z matematiky
15:50 - 16:05 pauza
16:05 - 16:10 administrace před testem z českého jazyka
16:10 - 17:10 test z českého jazyka

Předpokládáme, že výsledky zveřejníme nejpozději v pondělí 12. 2. 2018.

Klíče správných řešení