Přijímací zkoušky nanečisto

Zadání zkoušek nanečisto (testové sešity, správné řešení a záznamové archy):

 

Výsledková listina přijímacích zkoušek nanečisto 2020 - obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Výsledková listina přijímacích zkoušek nanečisto 2020 - obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Zadání testů zveřejníme 7. 2. 2020. Pokud chcete zaslat sken výsledkový archů, piště na email kavrik@jirovcovka.cz.

 

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto přímo v naší škole. Termín zkoušek nanečisto je stanoven na 15. 1. 2020 od 14:45.

Cena testování je 299 Kč.

Poplatek za testování uhraďte na účet 21 685 2958/0300, jako zprávu pro příjemce musí být uvedeno jméno a příjmení žáka a typ studia 4 nebo 8.

Dovolujeme si Vás upozornit, že na přijímací zkoušky nanečisto budou použity testy z náhradních termínů přijímacích zkoušek v loňském roce.

Harmonogram přijímacích zkoušek nanečisto:
14:30 - 14:45 prezence
14:45 - 15:00 úvodní administrace
15:00 - 16:10 matematika
16:10 - 16:25 přestávka
16:25 - 16:30 administrace
16:30 - 17:30 český jazyk

 

Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby
Není dovoleno používat kalkulačky, mobilní telefony, tablety ani chytré hodinky.

Výsledky budou zveřejněny nejpozději v pondělí 20. 1. 2020 v 10 hodin.