Přijímací řízení 2018/2019 - důležité informace

Obecný harmonogram přijímacího řízení:

 

Předmět

Začátek administrace zkoušky v učebně

 

Úvodní administrace
(min)

 

Zkouška
(min)

 

Závěrečná administrace
(min)

Matematika

8:30

15

70 (8:45-9:55)

5

Český jazyka a literatura

10:50

15

60 (11:05 – 12:05)

5

  • Důkladně si přečtěte informace obsažené v pozvánce k přijímacímu řízení
  • Každý žák si ke zkouškám přinese psací a rýsovací potřeby (2 černě nebo modře píšící propisovací tužky)
  • V průběhu zkoušky je zakázáno používání mobilních telefonů

Pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat 2 třídy čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

Pozvánku k přijímacím zkouškám se všemi podrobnosti obdržíte přibližně na začátku dubna.

Počet přihlášek:
obor 79-41-K/41 Gymnázium: 163
obor 79-41-K/81 Gymnázium: 182

Součástí přijímacího řízení budou testy od společnosti CERMAT. Testovat se bude z českého jazyka a matematiky.