Přijímací řízení 2018/2019 - důležité informace

Pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat 2 třídy čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a 1 třídu osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

Součástí přijímacího řízení budou testy od společnosti CERMAT. Testovat se bude z českého jazyka a matematiky.

  • den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve čtvrtek 4. 1. 2018
  • harmonogram dne otevřených dveří:
    • škola bude volně přístupná od 15:30 do 19:30
    • od 16:30 proběhne beseda se zájemci o ČTYŘLETÉ studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium)
    • od 18:00 proběhne beseda se zájemci o OSMILETÉ studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)
  • Propagační video