Příběh našeho města

Příběh našeho města je interaktivní program, který připravilo Jihočeské muzeum ve svých výstavních prostorách. Během přijímacích zkoušek se programu zúčastnila třída 2. A. Jistě se žáci a žákyně během výkladu, prohlídky a řešení úkolů v pracovních listech dozvěděli a naučili mnoho zajímavého o našem městě.