Přežiješ v Africe?

Další akce zeměpisného badatelského klubu! 

 

"Přežiješ v Africe?"

 

 

Dne 22. 3. 2016 se mohli účastníci Zeměpisného badatelského klubu vyzkoušet jaká nebezpečí na ně číhají na africkém kontinentu. Zabývali se problematikou hladu, nedostatkem pitné vody, výskytem řady nemocí a dalších nebezpečí, která sužují místní obyvatele. Během 1,5hodiny se vypravili na nezapomenutelnou cestu do Afriky. Zabývali se otázkou počtu obyvatel v jednotlivých státech Afriky. Následně se seznámili s globálním indexem hladu a kritérii, dle kterých je vypočítáván. Během praktického pokusu se snažili odhadnout, jaké množství rýže v sobě skrývá potřebné minimum energie pro člověka, které získává z potravin (1800 kcal). Závěr aktivity byl věnován možnostem zlepšení životních podmínek ve vybraných regionech Afriky.