Předání ocenění za překladatelskou soutěž

Dne 3.3.2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost v souvisloti s překladatelskou soutěží Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících této soutěže zvítězili, letos získala Kateřina Malá ze 7.E čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Malou odměnu obdržela Katka z rukou vedoucí informačního centra Europe Direct Č.B. paní Ing.Hocke a malý dárek za školu obdržela od pana ředitele Mgr.Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další příjemné chvíle u hrátek se slovy!