PŘEDÁNÍ CEN A CERTIFIKÁTŮ ze soutěže ANGLIČTINÁŘ ROKU!

Dne 6.4. nám přijeli zástupci agentury Czech-us, pořádající soutěž Angličtinář roku, předat ceny a certifikáty za úžasné umístění našich studentů. Tyto minuty slávy byly opět spojené s přednáškou v angličtině o možnostech studia na vysokých školách v zahraničí - zejména v Anglii, Dánsku a Nizozemí. Studenti 3.ročníků ukázali, že mají o studium v zahraničí velký zájem. 

Na konci ledna se cca 50 našich studentů opět zúčastnilo soutěže Angličtinář roku a opět se nám podařilo dosáhnout skvělých výsledků! Umístili jsme se na 8.místě v rámci ČR, na 15. místě v rámci zemí EU. Naše studentka dosáhla na úžasné 10.místo z celkového počtu asi 11 000 studentů EU! Soutěže se zúčastnilo celkem 6311 studentů z 254 škol v ČR, 2463 studentů ze 126 škol na Slovensku a 2211 studentů z 99 škol z ostatních zemí EU - např. Švédska, Estonska a Chorvatska. Do soutěže se letos zapojilo 19 evropských zemí. Všem našim studentům moc děkujeme za krásné výsledky, které dokazují vysokou úroveň angličtiny! Kateřina Mylerová