Přechod Merkuru přes Slunce

9.5.2016 jsme se studenty navštívili Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Pomocí speciálního dalekohledu s filtrem jsme mohli pozorovat přechod Merkuru přes Slunce, který by pouhým okem se speciálními brýlemi na pozorování Slunce nebyl vidět. Na Slunci byla pozorovatelná i sluneční skvrna, která byla plošně větší než Merkur.