Poznej, bádej, objevuj! Zeměpis je príma.

Studenti prvního ročníku a kvinty se zúčastnili geografického workshopu, pořádaného Jihočeskou univerzitou, katedrou geografie. Při aktivitách, které probíhaly na jednotlivých stanovištích, plnili studenti různé úkoly. Témata  se týkala různých sfér geografie: Návštěva slunečního zákoutí aneb Hrajeme si s počtem planet, Cestování časem a prostorem, Určování severu v přírodě, GEOlodě, Jak vzniká déšť?, Jak vzniká duha?, Kde se vzal, tu se vzal Golfský proud, GEODANCE aneb Když hvězdy tančí.