Pokyny k maturitní zkoušce

Milí maturanti, 

zde naleznete souhrnné informace k průběhu maturitní zkoušky v roce 2020:

  • organizace didaktických testů i ústních zkoušek se bude řídit podle hygienického manuálu: https://www.msmt.cz/file/52771_1_1/
  • před vstupem do budovy musíte vyplnit čestné prohlášení, které při příchodu odevzdáte: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout doma, bude k dispozici ve škole)
  • Harmonogram obhajob maturitních prací a ústních zkoušek naleznete v přílohách tohoto článku
    • u ústních zkoušek letos nebude společné zahájení ani zakončení, dostavíte se přímo ke zkoušce (raději opět s časovým předstihem 15-20 minut)
    • vysvědčení za 2.pololetí dostanete vždy před obhajobou maturitní práce
    • pokud to bude možné, předávání maturitního vysvědčení zorganizujeme na školní zahradě v týdnu od 22. 6. (aby se mohla sejít celá třída najednou)