Podoba maturit 2020

Milí maturanti, pokusím se shrnout závěry z tiskové konference MŠMT:

rozhodujícím datem je 1. 6. 2020

- pokud by byly školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhly by maturity za 21 dní od otevření

- určitě budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka

- didaktické testy proběhnou, ale budou se opravovat na škole

- pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle známek na vysvědčení (posledních 3 pololetí)