Poděkování, obdiv, povzbuzení

Děkujeme všem našim současným i bývalým studentům, kteří se v mimořádné "koronavirové době" zapojili do dobrovolnické činnosti a pomáhají šít roušky, pomáhají seniorům, rodičům s hlídáním dětí, s doučováním... Moc si všech dobrovolníků vážíme. Ozvěte se nám, ať víme, co kdo konkrétně děláte. Pošlete fotky. Rádi vše zveřejníme.

Máme radost i z toho, jak naši současní studenti zodpovědně přistupují k online studiu. Tento způsob výuky je ale nový i pro učitele, proto je důležitá oboustranná zpětná vazba. Jste-li jako žáci zavaleni učivem, máte pocit, že jste se v množství učení ztratili nebo že jste na to sami, nebojte se dát to nám, učitelům včas vědět. (Např. do komentářů na školním moodlu, mailem, na školní facebookovou skupinu, telefonicky.) Všichni se učíme, jak se s mimořádnou situací vyrovnat.  Hodně sil a přes závažnost situace pozitivní mysl přejeme všem žákům, pracovníkům i přátelům Jírovcovky.