Počty přihlášek

Počty podaných přihlášek:

obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 186

obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 159