Passengers on the same bus

V týdnu od 26. do 30. 11. 2018 se 5 žáků tercie zúčastnilo výjezdu do kyperské Larnaky v rámci projektu „Passengers on the same bus!! No place for Discrimination, Segregation and Inequality.“, který je součástí Erasmus+.

Cílem projektu je upozornit na nerovné příležitosti, které děti mají v přístupu ke vzdělání, a poukázat na problém šikany. Zároveň se žáci učí spolupracovat ve skupinách, řešit zadané problémy a zlepšují svoje jazykové dovednosti.

Projekt bude pokračovat až do 2020 a během něj se další žáci tercie zúčastní výjezdů do Finska a Itálie.

Začátkem dubna 2019 budeme účastníky projektu hostit v Českých Budějovicích.