Opakovací kurzy českého jazyka a matematiky

Milí žáci a žákyně, opakovací kurzy se letos nakonec konat nebudou, a to ani v on-line podobě. K rozhodnutí kurzy neotevřít nás vede velmi malý počet zájemců a také stále se zhoršující epidemiologická situace. Omlouváme se všem přihlášeným, jejich platby odešleme zpět na účet, ze kterého platba přišla.

Pro přípravu na přijímací zkoušky doporučujeme https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme nabízet opakovací (seznamovací, utvrzovací) kurzy z českého jazyka a matematiky pro oba typy studia (čtyřleté i osmileté).

V případě těchto kurzů nepůjde o cílenou přípravu na přijímací zkoušky, protože nevíme, jak bude vypadat ostrý test vytvořený Cermatem. V kurzech se zaměříme za zopakování a shrnutí vybraných kapitol z učiva ZŠ.

Kurz se bude skládat z 10 setkání (5x český jazyk, 5x matematika).

Začátek bude po ukončení prvního pololetí v pondělí 31. 1. 2022 a  s výjimkou jarních prázdnin se sejdeme každý týden jednou (český jazyk a matematika se budou střídat). Ukončení kurzu plánujeme v týdnu od 4. 4. 2022.

Zatím doufáme, že výuka proběhne prezenčně. Pokud by to situace nebo kapacita nedovolila, přešel by kurz do korespondenční podoby.

Cena celého kurzu matematiky a českého jazyka je 999 Kč.

Osmileté studium:

Matematika
Cílem kurzu bude zopakovat resp. utvrdit některé matematické znalosti a dovednosti v oblastech aritmetiky a algebry, geometrie, logických a málo strukturovaných úloh

Český jazyk
První čtyři lekce budou zaměřeny na shrnutí a opakování učiva 1. stupně ZŠ, v páté lekci si žáci vyzkoušejí cvičný test k přijímacím zkouškám a v závěru lekce budou rozebrány obtížnější úkoly testu. V kurzu projdete a procvičíte pravopis, slovní zásobu a slovotvorbu, tvarosloví a skladbu.

Čtyřleté studium

Matematika
V kurzu se zaměříme na tyto kapitoly: výrazy, rovnice, slovní úlohy, početní geometrie a řešení testů

Český jazyk
První čtyři lekce budou zaměřeny na shrnutí a opakování učiva 2. stupně ZŠ, v páté lekci si žáci vyzkoušejí cvičný test k přijímacím zkouškám a v závěru lekce budou rozebrány obtížnější úkoly testu. V kurzu projdete a procvičíte pravopis, slovní zásobu a slovotvorbu, tvarosloví a skladbu.