Opakovací kurz matematiky

Opakovací kurz matematiky začíná v pondělí 27.1.2020 v 15 hodin.

Harmonogram:

27. 1. Výrazy

3. 2. Rovnice

17. 2. Slovní úlohy

24. 2. Početní geometrie

2.3. Řešení testů

Těšíme se na vás. 

Přihláška na opakovací kurz matematiky pro žáky 9. ročníků ZŠ