Olympiáda v českém jazyce

1. a 2. února 2017 se konala okresní kola Olympiády v českém jazyce.

Více se nám dařilo ve 2. kategorii (střední školy), kde nám největší radost udělala Petra Bočková ze septimy, která obsadila výborné 4. místo (ze 40 soutěžících). Pochvala náleží také Adéle Dobiášové ze sexty, která v téže kategorii obsadila 8. až 9. místo.

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme také J. Baronovi ze sexty, I. Šimkové ze septimy, T. Maxerové a E. Šmrhové (obě z tercie).

Všem soutěžícím blahopřejeme!