Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Ve dnech 5. a 6. února 2018 se konala okresní kola olympiády v českém jazyce.

V 1. kategorii zvítězila Tereza Maxerová z kvarty, která získala 42 bodů z 50 možných.

Na krásném 5. místě z 55 účastníků se umístila Nela Vítů z tercie.

Ve 2. kategorii se nejvíce dařilo Anetě Broučkové ze 4.B, která skončila na 5. místě (ze 40 účastníků).

Na 6. místě se umístila Katka Macasová z 1.B a na 8. - 9. místě Laura Pokorná ze sexty. 

Naši školu reprezentovala také Zuzka Černá z kvinty.

Všem našim studentkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.