Od 5.10. "KOVID OPATŘENÍ" v jídelně

Podle platných opatření musí ve školní jídelně omezit počet stolů zhruba na polovinu a do budovy pustí pouze přesný počet lidí na počet židlí. To znamená, že zbytek strávníků bude muset čekat venku a dovnitř budou další osoby vždy vpuštěni až poté, co někdo budovu opustí. Z toho důvodu jsme museli provést úpravu rozvrhu tak, aby se strávníci v danou dobu před jídelnou neshromažďovali ve velkém počtu a stihli se v přestávce na oběd do jídelny dostat během 4., 5., 6. nebo 7. hodiny. Tím ovšem dosud platný rozvrh zaznamenává na příštích 14 dní hodně změn k horšímu!  Prosíme, věnujte změnám pozornost. Jídelna i vedení školy se omlouvají za způsobené komplikace, které toto opatření vyvolává.

Upravený rozvh tříd naleznete zde.