Nepřehlédněte

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE - 20.11. 2019.

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce našich studentů

na informační odpoledne, které se bude konat  ve středu 20. 11. 2019  v době 16:30 - 18:00.

Harmonogram odpoledne:

16:00 - schůzka se zástupci rodičů z jednotlivých tříd ve sborovně (přízemí školy)

16:30 společné setkání rodičů ve třídách s třídními učiteli, na které naváží individuální informace o prospěchu a chování jednotlivých žáků od konkrétních učitelů.

Těšíme se na vás!