Nejdůležitější hygienická pravidla

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,  a to takovým prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

U vstupu do budovy školy a v každé učebně je umístěna dezinfekce a jednorázové ručníky

Každý žák i zaměstnanec dodržuje hygienická pravidla, často si myje ruce, dodržuje zásady respirační hygieny (při kašlání, kýchání používá nejlépe jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhazuje do koše a následně si myje ruce)

Pokud má žák/zaměstnanec projevy alergického onemocnění (rýma/kašel), doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře

V prostorách školy se pravidelně a často větrá

Podezření na covid 19 je nutné neprodleně ohlásit v kanceláři školy

V případě prokázané nákazy se škola řídí pokyny KHS