Návštěva Itálie - Erasmus ACHIEVE +

Ve dnech 5. - 10. května se vybraní studenti 3. E zúčastnili výměnného pobytu na jihu itálie v malebném městě Sala Consilina. 

Během bohatého programu měli studenti možnost navštívit antické památky, účastnit se hodin v místní základní škole a pracovat na zajímavých projektových aktivitách, které byly orientovány převážně na anglický jazyk, IT, zeměpis a dějiny umění.