Naši ekologové mapují sovy

V sobotu 19.března se děti z přírodovědného kroužku Základy ekologie vypravily do Blanského lesa, aby zmapovaly přítomnost sov. Do mapy zaznamenávaly čas a druhy sov, které slyšely. Na vrchu Bulový bylo zaznamenáno několik jedinců puštíka obecného, výra velkého a sýce rousného. Na Vysoké Bětě pak menší počet sov stejných druhů. Akce byla úspěšná, děti byly nadšeny vyprávěním o sovím životě i vyhoukáváním samotným.