MŠMT a MZ doporučují

Na základě doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s covid-19

-prosíme rodiče a hosty školy, aby pobyt v budově naší školy omezovali na nezbytně nutnou dobu

-žádáme žáky Jírovcovky, aby dodržovali hygienická pravidla a dbali pokynů vyučujících i paní uklízeček a pana školníka (přezouvání, mytí rukou, používání dezinfekce, větrání, atp.)

-podrobnější informace o hygienických a bezpečnostních opatřeních dostanou žáci od svých třídních učitelů

- na naší škole se budeme řídit pokyny příslučných ministerstev a hygienických stanic

-aktualizované informace MŠMT k této problematice k 31.8.2020