Migrační bublina

"(I)migrační bublina?"

 

 

lektoři

Bc. Eva Šonková

Bc. Elizabeth Jírová

Bc. Kateřina Braunová

studentky KGE PF JU v Českých Budějovicích

 

Migrace do Evropy! Současný hojně diskutovaný fenomén, nebo po staletí trvající přirozený jev? Chcete proniknout do tajů migrace? Dozvědět se, kolik lidí vlastně migruje, kam a především proč? Jaké budou důsledky migrace v budoucnosti? Umíte se vcítit do role člověka, co opouští svůj domov i rodinu? Kde najít relevantní informace o migraci a nenechat s sebou manipulovat polopravdami produkovanými médii?

Program migrační bublina přinese kritický pohled na migrační pohyby a současně mediální scénu, vzhledem k níž se evropské, potažmo české, obyvatelstvo rozdělilo na dva znepřátelené tábory. Jsou migranti dobří nebo špatní lidé? Představují pro evropský kontinent hrozbu? Přináší s sebou exotické nemoci? Chtějí pracovat nebo pouze pobírat sociální dávky? Jaká je úroveň jejich vzdělání a kvalifikace? Můžou muslimové bez problémů koexistovat s evropským obyvatelstvem, či se ve vzduchu vznáší příslib válečného konfliktu? I odpovědi na tyto otázky budeme společně hledat v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma (I)migrační bublina, tak neváhejte a přijďte s námi prasknout přifouknutou bublinu jménem migrace! 

 

v čtvrtek 12. listopadu 2015

od 15 – 16 hodin v J308

Jeronýmova 10, KGE PF JU, České Budějovice