Maturitní zkoušky - rozdělení žáků do dnů

V přiložených souborech najdete rozdělení žáků do dnů na profilové části a ústní části společné MZ.

Studenti obou tříd 4.A i 8E maturují ve stejných termínech, od 10. června  Obě třídy zahajují obhajobami maturitních prací.

V přiložených souborech najdete rozdělení do dnů.

Přiložené soubory

4.A
8E