Matematicko-fyzikální soutěž NÁBOJ

V pátek 24. listopadu se počet žáků na Jírovcovce rozrostl o účastníky matematicko- fyzikální soutěže NÁBOJ JUNIOR. Je to soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. Nejde ale o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí, úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu a spolupráce v týmu. Soutěž v České republice pořádají organizátoři korespondenčního semináře MFF UK a Jírovcovka se přidala jako pořadatel pro Jihočeský kraj. Naše 3 týmy se v letošním ročníku sice neumístily na medailových pozicích, ale úplně se mezi 18 přihlášenými týmy také neztratily-obsadily 3 místa ihned po medailových pozicích. První místo vybojoval tým ze sousedního Gymnázia J. V Jirsíka. Naši studenti zvládli výborně organizaci celé soutěže, za což jim patří velký dík. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE