Letní škola chemie

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili Letní školy chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Tam si pro nás profesoři a doktorandi připravili řadu přednášek na zajímavá témata z různých oblastí chemie. 

Řešili jsme například problematiku falšování potravin, množství emisních zplodin při provozu motorových vozidel, ale dozvěděli jsme se i něco o nově syntetizovaných drogách. V rámci praktických cvičení jsme se podívali i do laboratoří, kde jsme si mohli vyzkoušet některé z  úloh studentů vysoké školy, mezi nimiž byla gelová chromatografie, zjištování molární hmotnosti neznáme látky dle metody Victora Mayera, nebo ověření obsahu cukru v Coca-Cole.

I letos nám ty tři dny na VŠCHT utekly jako voda a závěr prázdnin s chemií jsme si užili. Zapsali Daniel Šlemar (4.A), Petr Kalina (6.E)