Krajské kolo středních škol v softballu

Softballové družstvo školy ve složení - Denisa Jozsová, Michaela Adamcová, Denisa Příhodová, David Mulica, Filip Mulica, Fillip Hron, Matěj Tyc, Tomáš Duroň, Ondřej Klimeš, Pavel Kokeš, Jonáš Hajný - porazilo všechny soupeře v krajském kole středních škol v softballu a vybojovalo 1. místo. Tím si zajistilo postup do celostátního kola. Blahopřejeme a děkujeme všem za reprezentaci školy.