Krajské kolo FO 2020 online

Na konci května proběhlo online krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. Úlohy byly společné pro všechny kategorie B, C i D. Témata některých úloh nemusela být pro mladší řešitele známá. Výsledkové listiny jsou pro každou kategorii zvlášť a úspěšní řešitelé se tentokrát nevyhlašovali.

Mezi studenty kategorie C jsme měli dva zástupce. Martin Červený z 2. A se umístil na výborném 2. místě a Ladislav Nagy ze 6. E na 4. místě.

Náš zástupce v kategorii D, Tadeáš Grabic z 1. A, obsadil 5. místo.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.