Krajské kolo FO

20. dubna se konalo na naší škole krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B,C a D. Jako každoročně dosáhli naši žáci pěkných úspěchů. V kategorii B byla Simona Gabrielová ze septimy 2., v kategorii C Michal Čermák ze sexty 4. Zcela jsme ovládli kategorii D, kde zvítězil Martin Doležal, 2. místo obsadila Anna Kovárnová, oba z kvinty, 4. byl Miroslav Průcha a 5. Martin Houška, oba z 1.A. 

Všem gratulujeme!