Korespondenční matematický seminář a jeho soustředění

V pátek 8. dubna se sešli žáci z devátých ročníků ZŠ, kteří měli chuť si zasoutěžit, spolu se studenty Jírovcovky. Kromě týmové spolupráce na řešení matematických úloh se mohli dozvědět něco z historie jihočeského regionu a vyzkoušet si, jak se poskytuje první pomoc na nejnovějším "ambulínovi". Při soutěžích z biologie si vyzkoušeli i další moderní techniku, kterou používáme na Jírovcovce při výuce biologie. Po skončení celé akce si někteří vyzkoušeli i naši školní jídelnu a šli společně s našimi studenty na oběd. Věříme, že se s nimi sejdeme v září a že se stanou našimi žáky.