Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně Mgr.Kateřina Mylerová - email  mylerova@jirovcovka.net, kabinet v půdní vestavbě.

Konzultační hodiny pro žáky, kolegy a rodiče - školní rok 2021/2022:

pondělí 11.10 - 12.00

úterý 15.40 - 17.10

V těchto hodinách jsem vám k dispozici, pokud se vám uvedené časy nehodí, jsem připravena se s vámi domluvit na setkání v jakýkoli jiný čas.  Vždy se pokusím udělat pro vás, co je v mých silách. 

Doporučuji domluvit se na schůzku předem, abychom nebyli rušeni. Tel. 724 271 236. 

Veškeré materiály - nabídka vysokých škol, přehled VŠ a Učitelské noviny - jsou k nahlédnutí či k zapůjčení v kabinetu výcovného poradce (půdní vestavba).

Veškeré aktuální nabídky pravidelně vyvěšuji na nástěnku výchovné poradkyně v přízemí školy.