Konzultační hodiny výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně Mgr.Kateřina Mylerová - email  mylerova@gymji.cz

Konzultační hodiny pro žáky, kolegy a rodiče: 

pondělí 10.15 - 12.00

čtvrtek 13.45 - 15.15

V těchto hodinách jsem vám pravidelně k dispozici, pokud se vám uvedené časy nehodí, jsem připravena se s vámi domluvit na setkání v jakýkoli jiný čas. Vzhledem ke stávající prostorové situaci školy vás prosím o domluvu našeho setkání dopředu, abychom mohli zajistit úplné soukromí. Vždy se pokusím udělat pro vás, co je v mých silách. 

Veškeré materiály - nabídka vysokých škol, přehled VŠ a Učitelské noviny - jsou k nahlédnutí či k zapůjčení v kabinetu 310.

Veškeré aktuální nabídky pravidelně vyvěšuji na nástěnku výchovné poradkyně v přízemí školy a na stolku u kabinetu 310.