Konec školního roku - informace

Vážení rodiče, milí žáci,

zhruba 70% z žáků vyjádřilo přání, že se chtějí před prázdninami ještě sejít ve škole. Protože se velká část žáků výuky nezúčastní, rozhodli jsme se, že zvolíme pouze doporučovanou cestou třídnických hodin, během kterých už nebude probíhat klasická výuka. Rozběhnutou online výuku nadále zachováme.

Před vstupem do budovy školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

Třídnické hodiny proběhnou podle tohoto harmonogramu:

1.E: 17. 6. 2020, 8:30 až 10:05
2.E: 17. 6. 2020, 10:15 až 12:05
3.E: 18. 6. 2020, 8:30 až 10:05
4.E: 19. 6. 2020, 10:15 až 12:05
5.E: 24. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
6.E: 19. 6. 2020, 8:30 až 10:05
1.A: 22. 6. 2020, 8:30 až 10:05
1.B: 22. 6. 2020, 10:15 až 12:05
2.A: 23. 6. 2020, 8:30 až 10:05
2.B: 23. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
3.A: 24. 6. 2020, 8:30 až 11:00
3.B: 18. 6. 2020, 10:15 až 12:05

Všechni žáci, kteří půjdou do školy si vezmou i věci na tělocvik. Třídy budou rozděleny do skupin podle platných hygienických pokynů.

Na den, kdy budou žáci ve škole, si mohou objednat oběd ve školní jídelně.

Těšíme se na vás!

Předávání vysvědčení a ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 pro celé třídy najednou. Harmonogram zveřejníme do konce týdne.

Z technických a provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), volné dny pro žáky na 29. a 30. 6. 2020.