Kolem světa s bludišťákem

Cesta kolem světa s bludišťákem Ve čtvrtek 10. března se konala další z aktivit Zeměpisného badatelského klubu s názvem: „Cesta kolem světa s bludišťákem“. Žáci 2. ročníku Gymnázia v ul. Jírovcova spolu s lektorkami z řad studentek KGE PF JU proletěli celý svět i tajemný vesmír křížem krážem. Připaveny pro ně byly úkoly, které oprašovaly jejich místy možná již zapomenuté geografické informace. Součástí úkolů bylo i prověření rychlosti práce s atlasem. Pro žáky byla též připravena práce se zeměpisnými souřadnicemi, geografická poznávačka a křížovka. Na základě bodů nasbíraných během úkolů získávali mladí badatelé indicie, které jim napomáhaly při hlavní cestovatelské soutěži. Lektorky aktivity: Bc. Tamara Karlovská, Bc. Martina Kuřímská, Bc. Tereza Valigová Garanti ZBK: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Ludmila Pospíšilová