KOLEKTIVIZACE

KOLEKTIVIZACE – workshop zážitkové pedagogiky pod záštitou organizace

Paměť národa

Národní zemědělské muzeum Praha, 1.listopadu 2016 nebo také vesnice Úboč na Domažlicku,

pár měsíců po Vítězném únoru 1948. Už nejsme 5.E, třicet studentů, kteří se po ránu vydali do hlavního města, ale bohatá rodina Mastných, hrdá na svoje hospodářství... Květa Žáčková, která si přivydělává praním prádla... Nebo rodina Suchých provozující hostinec. Víme odkud jsme, k jakým názorům máme blízko a jaké je naše místo na společenském žebříčku v Úboči. V následujících situacích se musíme podle těchto rolí rozhodovat, být zodpovědní za naši novou fiktivní rodinu a pokusit se její osud ovlivnit na základě těch nejlepších úmyslů. Komunisté u moci vyhlašují demokratické volby a naším úkolem je rozhodnout se. Červený lístek znamená volbu komunistů, bílý v podstatě zahození šance na lepší budoucnost v té době. Ale především vyjadřuje nesouhlas s komunistickou politikou. Není to jednoduché – rozhodnout se za „svou rodinu“.

Volby v Úboči komunisté prohrávají a založení JZD se u místních obyvatel nesetkává s větším nadšením. Po rodinné poradě svůj majetek do Jednotného zemědělského družstva odevzdávají jen Žáčkovi a Bajerovi, ostatní trvají na soukromém vlastnictví. Jsme svědky nátlakových metod komunistů od přesvědčování přes odebrání majetku a přesídlení na druhý konec republiky až po postavení před soud.

Ať už byl osud naší úbočské postavy jakýkoli, nepřipadáme si jako po pěti hodinách zážitkového workshopu, ale jako po několika měsících strávených ve víru tehdejších událostí přímo v Úboči. Byla to opravdu těžká doba.