Každý má na něco talent...

Jen je třeba zjistit co nás baví a v čem vynikáme a pak své nadání rozvíjet a uplatnit. To se podařilo v roce 2019 mnoha našim studentům. Někteří z nich za to byli nominováni do soutěže Talent Jihočeského kraje 2019 a v úterý 25. 2. za své výsledky byli oceněni drobnými upomínkovými předměty v českobudějovické koncertní síni Otakara Jeremiáše. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. Za Jírovcovku obdrželi ocenění:

Kategorie přírodovědná, podkategorie mladší žáci:1. místo: Hubert Štěpánek a 2. místo: Monika Králová 

Kategorie přírodovědná, podkategorie starší studenti:1. místo: Jonáš Havelka  a 3. místo: Tereza Maxerová 

Kategorie humanitní, podkategorie starší studenti: 2. místo: Markéta Sahanová  a 3. místo: Pavel Šindelář 

Kategorie všestranná, podkategorie mladší žáci:2. místo: Kateřina Kozáková 

Mezi našimi studenty je také mnoho hudebně nadaných, kteří svůj talent rozvíjejí v ZUŠ. Oceněni byli v kategorii hudební za mladší žáky Barbora Duníková a za starší studenty Lukáš Hart, oba získali 2. místo. Do soutěže je nominovaly jejich ZUŠ.

U všech oceněných si na Jírovcovce vážíme toho, že nenechávají svůj talent "ležet ladem" a zdokonalují se v tom, co je baví a v čem jsou dobří. Děkujeme jim, že zároveň reprezentují i naši školu. Víme, že bez píle a vytrvalosti se to neobejde.

Přejeme všem našim žákům, aby v sobě objevili to, v čem jsou lepší než ostatní, a aby se jim ten jejich talent dařilo uplatnit.

Více informací o předávání ocenění najdete na :https://www.ddmcb.cz/new/18690/