Jak na řešení matematických úloh

Ve druhé polovině listopadu někteří naši studenti úspěšně zakončili již pátý ročník kurzu Metody řešení úloh SŠ. Kurz pravidelně pořádá Ústav matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity pro studenty jihočeských středních škol se zájmem o matematiku. Během šesti podvečerních setkání řešili přípravné úlohy aktuálního ročníku matematické olympiády. Kurz garantuje RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. z Ústavu matematiky PřF JU, která je také dlouholetou a oblíbenou učitelkou matematiky na Jírovcovce. Na přednáškách se podíleli také další učitelé matematiky z Jírovcovky: Mgr. Michaela Petrová, Mgr. Karel Pazourek Ph.D. a Mgr. Radek Trča. Věříme, že získané poznatky z kurzu využijí jeho absolventi jak v dalším studiu, tak při řešení matematických olympiád.