Informace pro uchazeče o studium na školní rok 2021/2022

Vážení uchazeči o studium,

pro přístí školní rok (2021/2022) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté stuium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

Zatím předpokládáme, že Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhne ve čtvrtek 7. 1. 2021 od 15:00 hodin. Pokud by prezenční podoba dne otevřených dveří nebyla možná, připravíme variantu online.

I v letoším roce bychom rádi realizovali přijímací zkoušky na nečisto.